Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van: AV | FILMOLUX Benelux BV

Disclaimer

FILMOLUX Benelux B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.

FILMOLUX Benelux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van producten, diensten of informatie door FILMOLUX Benelux B.V. of door U aan FILMOLUX Benelux B.V. middels een website van FILMOLUX Benelux B.V. of anderszins langs elektronische weg.

Evenmin aanvaardt FILMOLUX Benelux B.V. aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van producten, diensten, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens FILMOLUX Benelux B.V.via deze website. FILMOLUX Benelux B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. FILMOLUX Benelux B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.