Architect

Als architect:
  • heeft u behoefte aan multifunctionele producten
  • zoekt u naar betrouwbare leveranciers
  • stelt u innovatieve producten op prijs
  • houdt u altijd rekening met milieuvriendelijke en duurzame producten
FILMOLUX heeft zich de afgelopen decennia sterk toegelegd op milieuvriendelijke productieprocessen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten.